Zintegrowany kurs bezpieczeństwa STCW

Zintegrowany kurs bezpieczeństwa STCW

Zintegrowany kurs bezpieczeństwa STCW (ang. International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) jest przeprowadzany na podstawie postanowień Konwencji STCW 78/95 z późniejszymi zmianami (poprawka z Manili 2010) zgodnie z wymaganiami prawidła VI/1.
Kurs wymagany od osób zawodowo pracujących na statkach i żaglowcach (za wyjątkiem marynarzy zatrudnionych na okrętach marynarki wojennej lub innych statkach stanowiących własność państwa lub zatrudnionych w służbie państwowej, dla statków pracujących wyłącznie w celach niehandlowych, statkach rybackich, jachtach rekreacyjnych nie uprawiających handlu lub jednostkach drewnianych o prymitywnej budowie).

Kurs polecany jest również żeglarzom, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa na morzu oraz pełnić funkcje oficerskie na żaglowcach.

Zintegrowany kurs bezpieczeństwa (STCW) obejmujący następujące 4 kursy podstawowe:

 • indywidualne techniki ratunkowe (ITR)

 • przeciwpożarowy

 • elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej

 • bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna

Powyższe szkolenie realizowane jest zgodnie z wymaganiami określonymi przez IMO i zawartymi w Konwencji STCW oraz wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury (Dz. U. nr 173/05). Certyfikaty wystawiane są przez administrację morską (Urząd Morski). Ważność certyfikatu wynosi 5 lat.

W zależności od terminu zajęcia teoretyczne odbywają się w Ośrodku European STCW Center, Ośrodku Szkolenia Ratowniczego Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej, w Centrum Szkoleń Morskich, w Ośrodku Szkoleń Ratownictwa Morskiego MAYDAY Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców i ratowników.

W trakcie zajęć, oprócz ciekawych wykładów uczestnicy mają możliwość trenować posługiwanie się środkami ratunkowymi, w tym tratwą ratunkową (ćwiczenia na basenie), używać aparatu tlenowego i gasić pożar na poligonie strażackim.

Należy zabrać ze sobą:

 • rzeczy potrzebne na basen,

 • rzeczy na poligon - coś co może się ubrudzić podczas ćwiczeń gaszenia ognia (wraz z rękawiczkami).

Osoby odnawiające świadectwa muszą mieć ze sobą:

 • rzeczy na basen (spodenki przylegające, bez kieszeni; przy długich włosach konieczny czepek), - rzeczy na poligon pożarowy - coś co może się ubrudzić podczas ćwiczeń gaszenia ognia (w tym rękawiczki), - książeczkę żeglarską wraz z ksero stron z danymi osobowymi i wpisami poświadczającymi 6-miesięczny staż w ciągu ostatnich 5 lat, - poprzedni certyfikat ukończenia kursu STCW (wraz z ksero),

Zobacz terminy kursów.

Zobacz treminy odnowień kursów

Zgłoszenia na kurs są przyjmowane najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kursu.

Ukończenie kursu upoważnia do przystąpienia do testów, których zaliczenie jest podstawą do uzyskania odpowiedniego certyfikatu, wystawianego przez administrację morską (Urząd Morski). W Ośrodku CSM i MAYDAY, certyfikat dodatkowo płatny 20 złotych.

 

Chcielibyśmy zwrócić jeszcze uwagę na dodatkowy, obowiązkowy kurs "Problematyka ochrony na statku" (Certificate of Proficiency in Security Awareness). Należy zorientować się u pracodawcy, gdyż zdarza się, że kurs ten  armator przeprowadzają we własnym zakresie.

Do kursu można podejść w tygodniu następnym, po zajęciach z kursu STCW lub w tym samym tygodniu co kurs STCW - w zależności od ośrodka. Dodatkowy koszt to 220-250 zł. (cena zależy od ośrodka, w którym jest realizowany kurs).

Uczestnik przeszkolenia musi nauczyć się:

 • Podstawowych znajomości roboczych terminów i definicji z zakresu ochrony na morzu, w tym również elementów, które mogą odnosić się do piractwa lub rozboju.

 • Podstawowych znajomość poziomów ochrony na morzu oraz ich wpływu na środki ochrony i procedury stosowane na statku oraz w obiektach portowych.

 • Podstawowych umożliwiającą rozpoznanie broni, niebezpiecznych substancji i urządzeń, a także świadomość szkód, jakie mogą one wyrządzić.

 • Działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa morskiego dzięki większej świadomości.

 • Rozpoznawania zagrożeń ochrony.

 • Podstawowych znajomości planów awaryjnych związanych z ochroną.

Po ukończeniu przeszkolenia uczestnik otrzymuje "Świadectwo przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku" – "Certificate of Proficiency in Security Awareness" zgodnie z wymogami prawidła VI/1 Konwencji STCW. Otrzymany certyfikat zachowuje ważność bezterminowo i nie podlega uaktualnieniu.

 

 

Jak wygląda certyfikat?

 

Załączniki do pobrania

 

Harmonogram kursów

Różnice w cenach kursów zależą od ośrodka, w którym organizowane jest szkolenie.

* - Niższa cena dla osób, które nie pracują zarobkowo na statkach handlowych. Zniżka przysługuje osobom, które legitymują się patentem żeglarskim oraz podpiszą oświadczenie, że nie pracują zawodowo na morzu. Do pobrania u dołu strony

Szkolenia prowadzone są przez profesjonalne i specjalnie wyselekcjonowane ośrodki szkoleniowe w Gdyni.

Termin Lokalizacja kursu Cena

24 - 29.06.2024

Zintegrowany kurs bezpieczeństwa STCW
Gdynia
 

*zni?ka dla studentów oraz osób posiadaj?cych patenty ?eglarskie oraz motorowodne

Cena zawiera op?at? za wydanie certyfikatu (20 z?)


1090,30/982,50 zł * Rezerwuj miejsce

01 - 06.07.2024

Zintegrowany kurs bezpieczeństwa STCW
Gdynia
 

*zni?ka dla studentów oraz osób posiadaj?cych patenty ?eglarskie oraz motorowodne

Cena zawiera op?at? za wydanie certyfikatu (20 z?)


1090,30/982,50 zł * Rezerwuj miejsce

Formularz kontaktowy

* - pola wymagane