Wymiana certyfikatów

PODSTAWA PRAWNA:
Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z 2012 r. poz. 1068 oraz z 2013 r. poz. 852) oraz na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2013 r w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 2013 r., poz.937).

Świadectwo z przeszkolenia

Wymieniane są na:

Warunkiem  wymiany jest :

Świadectwo ARPA

Świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania

Radaru i Arpy  - poziom zarządzania

Posiadanie świadectwa ARPA + zdjęcie (43 x 33 mm)

Świadectwo RADAR

Świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania Radaru i Arpy - poziom operacyjnym

Posiadanie świadectwa RADAR + Zdjęcie (43 x 33 mm)

Świadectwo przeszkolenia specjalistycznego na zbiornikowcu do przewozu nafty, chemikaliów, gazów skroplonych - stopień podstawowy

Świadectwo przeszkolenia specjalistycznego na zbiornikowiec do przewozu produktów naftowych, chemikaliów i gazów skroplonych – podstawowy

Posiadanie 12 m-cy praktyki pływania w okresie ostatnich 5 lat na jakimkolwiek typie zbiornikowca + zdjęcie (43 x 33 mm)

Świadectwo przeszkolenia specjalistycznego na zbiornikowiec do przewozu produktów naftowych - stopień wyższy

 

Świadectwo przeszkolenia specjalistycznego na zbiornikowiec do przewozu chemikaliów - stopień wyższy

 

Świadectwo przeszkolenia specjalistycznego na zbiornikowiec do przewozu gazów skroplonych - stopień wyższy

Świadectwo przeszkolenia specjalistycznego na zbiornikowiec do przewozu produktów naftowych - stopień wyższy

Świadectwo przeszkolenia specjalistycznego na zbiornikowiec do przewozu chemikaliów - stopień wyższy

Świadectwo przeszkolenia specjalistycznego na zbiornikowiec do przewozu gazów skroplonych - stopień wyższy

 

Posiadanie 12 m-cy praktyki pływania w okresie ostatnich 5 lat na danym typie zbiornikowca + zdjęcie (43 x 33 mm)

Świadectwo oficera ochrony statku wydane przez ośrodek Szkoleniowy posiadający uznanie Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni

Świadectwo przeszkolenia oficera ochrony statku zgodnie z Konwencją STCW

Posiadanie 12 m-cy praktyki pływania + zdjęcie (43 x 33 mm)

Świadectwo oficera ochrony statku z przywołaniem Konwencji SOLAS

Świadectwo przeszkolenia oficera ochrony statku zgodnie z Konwencją STCW

 Zdjęcie (43 x 33 mm)

Świadectwo przeszkolenia oficera ochrony armatora wydane przez ośrodek szkoleniowy posiadający uznanie Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni

 

(Ustawa z dnia 04.09.2008r o ochronie żeglugi i portów morskich Dz.U. nr 34, poz 269)

Świadectwo przeszkolenia oficera ochrony armatora

 

(wymiana od dnia 19 marca 2009r)

Pismo od zarządzającego portem lub obiektem portowym z wyszczególnioną listą osób, którym można wydać dany dokument + Zdjęcie (43 x 33 mm)

Świadectwo przeszkolenia oficera ochrony obiektu portowego wydane przez ośrodek szkoleniowy posiadający uznanie Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni

 

(Ustawa z dnia 04.09.2008r o ochronie żeglugi i portów morskich Dz.U. nr 34, poz 269)

Świadectwo przeszkolenia oficera ochrony obiektu portowego

 

(wymiana od dnia 19 marca 2009r)

Pismo od zarządzającego portem lub obiektem portowym z wyszczególnioną listą osób, którym można wydać dany dokument + Zdjęcie (43 x 33 mm)

Świadectwo z przeszkolenia w zakresie znajomości międzynarodowego kodeksu zarządzania bezp. eksploatacją statków i zapobiegania zanieczyszczeniom (ISM Code) wydane przez ośrodek szkoleniowy posiadający uznanie Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni

Świadectwo z przeszkolenia w zakresie znajomości międzynarodowego kodeksu zarządzania bezp. eksploatacją statków i zapobiegania zanieczyszczeniom (ISM Code)

Posiadanie 12 m-cy praktyki pływania

 

Świadectwo z przeszkolenia w zakresie obsługi i wykorzystania ECDIS wydane przez ośrodek Szkoleniowy posiadający uznanie Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni

Świadectwo z przeszkolenia w zakresie obsługi i wykorzystania ECDIS

 Posiadanie 12 m-cy praktyki pływania + zdjęcie (43 x 33 mm)

Kierowanie tłumem na Ro-Ro (V/2.4)

Przeszkolenie podstawowe na Ro-Ro (V/2.5)

Opieka nad pasażerami na Ro-Ro (V/2.6)

Świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa, kierowania tłumem i bezpieczeństwa pasażerów dla personelu zajmującego się bezpośrednią obsługą pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich na statku pasażerskim RO-RO

 

Posiadanie 12 m-cy praktyki pływania w okresie ostatnich 5 lat na statkach typu Ro-Ro + zdjęcie (43 x 33 mm)

Bezpieczeństwo pasażerów na Ro-Ro (V/2.7)

Dowodzenie w sytuacjach kryzysowych na Ro-Ro (V/2.8)

 

Świadectwo przeszkolenia w zakresie dowodzenia w sytuacjach kryzysowych, o zachowaniach ludzkich, bezpieczeństwie pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim RO-RO

 

Posiadanie 12 m-cy praktyki pływania w okresie ostatnich 5 lat na statkach typu Ro-Ro + zdjęcie (43 x 33 mm)

Kierowanie tłumem na statku innym niż Ro-Ro (V/3.4)

Przeszkolenie podstawowe na statku innym niż Ro-Ro (V/3.5)

Opieka nad pasażerami na statku innym niż Ro-Ro (V/3.6)

Świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa, kierowania tłumem i bezpieczeństwa pasażerów dla personelu zajmującego się bezpośrednią obsługą pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich na statku pasażerskim inny niż RO-RO

Posiadanie 12 m-cy praktyki pływania w okresie ostatnich 5 lat na statkach innych niż statki Ro-Ro + zdjęcie (43 x 33 mm)

Bezp. pasażerów na statku innym niż Ro-Ro (V/3.7)

Dowodzenie w syt. kryzysowych na statku innym niż Ro-Ro (V/3.8)

 

Świadectwo przeszkolenia w zakresie dowodzenia w sytuacjach kryzysowych, o zachowaniach ludzkich, bezpieczeństwie pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim innym niż RO-RO

Posiadanie 12 m-cy praktyki pływania w okresie ostatnich 5 lat na statkach innych niż statki Ro-Ro + zdjęcie (43 x 33 mm)

Świadectwo przeszkolenia w zakresie obsługi siłowni o napędzie innym niż tłokowy silnik spalinowy

Św. z przeszkolenia w zakresie obsługi siłowni o napędzie innym niż tłokowy silnik spalinowy

Posiadanie 12 m-cy praktyki pływania w okresie ostatnich 5 lat na statku o napędzie innym niż tłokowy silnik spalinowy + zdjęcie (43 x 33 mm)

Świadectwo przeszkolenia w zakresie nautycznego dowodzenia statkiem

Świadectwo przeszkolenia w zakresie nautycznego dowodzenia statkiem

Posiadanie 12 m-cy praktyki pływania w okresie ostatnich 5 lat

Świadectwo przeszkolenia w zakresie dowodzenia siłownią okrętową

Świadectwo przeszkolenia w zakresie dowodzenia siłownią okrętową

Posiadanie 12 m-cy praktyki pływania w okresie ostatnich 5 lat

 

 

Formularz kontaktowy

* - pola wymagane