Problematyka ochrony na statku

Problematyka ochrony na statku

Kurs (Certificate of Proficiency in Security Awareness) jest wymagany przed przystąpieniem do pracy na statku. Część armatorów sama przeprowadza tego typu szkolenia.

 

Szkolenia tego typu są przeprowadzane zgodnie z „Ramowy Programy Przeszkoleń w Zakresie Bezpieczeństwa i Ochrony” – Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 05 lutego 2014 r – Dz.U. 2014r poz. 239.

Na zajęciach poruszane są zagadnienia związane z bezpieczeństwem żeglugi oraz zagrożeniami, jakie mogą spotkać załogę oraz pasażerów, a są to:

  • Podstawową znajomości roboczych terminów i definicji z zakresu ochrony na morzu, w tym również elementów, które mogą odnosić się do piractwa lub rozboju.

  • Podstawową znajomość poziomów ochrony na morzu oraz ich wpływu na środki ochrony i procedury stosowane na statku, oraz w obiektach portowych.

  • Podstawową wiedzę umożliwiającą rozpoznanie broni, niebezpiecznych substancji i urządzeń, a także świadomość szkód, jakie mogą one wyrządzić.

  • Działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa morskiego dzięki większej świadomości.

  • Rozpoznawanie zagrożeń ochrony.

  • Podstawową znajomość planów awaryjnych związanych z ochroną.

 

Skorzystaj z poniższego formularza i zapytaj nas kiedy planowane są kursy

Formularz kontaktowy

* - pola wymagane